Coaching is vooral gericht op professionals die (nog) beter willen worden in hun vak en/of bij werkgerelateerde problematiek. Veel mensen merken dat een coach zeer nuttig en zelfs onontbeerlijk kan zijn om goed te (blijven) functioneren. De complexiteit en veeleisendheid van het hedendaagse werkende leven maken het vrijwel onmogelijk om alle oplossingen te bedenken en alle valkuilen te doorzien. Coaching helpt je om stressfactoren beter te reduceren, effectiever te communiceren & te delegeren en bewustere keuzes te maken. Hierdoor functioneer je beter en weet je temidden van alle hectiek energiek en geinspireerd te blijven. >>> Lees verder >>>

Training is vooral bedoeld voor teams die zich specifieke vaardigheden eigen willen maken, zoals het verbeteren van de communicatie en samenwerking, het beter omgaan met stress en het optimaliseren van de resultaten; zaken die vaak hand in hand gaan. Dit kan zijn bij een team dat goed draait en waar extra input voor dynamiek, motivatie en afstemming kan zorgen. Of bij een veranderingen waarbij een aanpassing vereist is aan een gewijzigde werk- of organisatiestructuur. Maar zeker bij het minder goed functioneren van een team en in geval van samenwerkingsproblematiek of conflicten biedt een training uitkomst. >>> Lees verder >>>
Coaching & Training Amsterdam - Tel: 0616 44 43 44 - Coaching & Training Haarlem - Tel: 0616 44 43 44